AUTISME VERSUS AUTISTISCH GEDRAG 

Het 1e Autisme Symposium had als titel Nieuwe inzichten, Nieuwe richtingen en vond plaats 2012 Sprekers uit binnen en buitenland gingen in op de derde revolutie rond autisme: autisme is geen defect maar een vertraging van de rijping van de hersenen. Voor het 2e Autisme Symposium hebben wij een vernieuwend en inspirerend programma voor u klaar. Het congres vindt plaats op 24 september 2015 in de Meervaart te Amsterdam. Hieronder treft u een toelichting op thema's en onderwerpen die tijdens de dag aan bod komen. Op de pagina's Programma en Subsessies staat voor u een gedetailleerd programma met een toelichting op de inhoud.

 

Autisme en autistisch gedrag: beide krijgen de diagnose autisme. Het is niet hetzelfde, maar toch worden kinderen, jongeren en volwassenen al snel gediagnosticeerd met autisme.  Wat niet hetzelfde is, zou niet hetzelfde behandeld moeten worden! Je wil immers geen gipsen been voor een verstuikte enkel!
 
Autistisch gedrag kan meerdere oorzaken hebben. Een beschreven (Rutter) visie is QAP, het Quasi Autistic Pattern. QAP komt veelvuldig voorin situaties waarin sprake is (of is geweest) van traumatische gebeurtenissen. Er zijn echter nog meer oorzaken aan te wijzen die tot autistisch gedrag leiden, zonder dat het autisme is.
 
Tijdens dit symposium wordt nagegaan op welke wijze autistisch gedrag zich kan voordoen en via welke wegen men kan ontdekken (of diagnosticeren) wat er aan de hand is. Dat heeft behoorlijke implicaties voor behandeling en begeleiding. Autistisch gedrag of zelfs autisme benaderen met een incidentele symptoomaanpak lost immers niets op. 

Staat autistisch gedrag in relatie met voedsel of diëten? Is er iets te zeggen over het effect van actieve of passieve infecties op het auto-immuunsysteem? Wat is de rol van hormonen? Hoe kunnen bij een diagnose autistische gedragingen als traumatische effecten worden onderscheiden van autisme gebaseerd op een genenpatroon?

Wat is er aan de hand met de formulering in de DSM-5 als het gaat om autistisch gedrag en autisme? Hoe moeten ouders, hulpverlening en vooral ook de mensen zelf hun weg vinden in het oerwoud van betekenissen van autisme en het scala aan behandelmethoden? Dit zijn thema’s en discussies tijdens dit 2e autismesymposium.

 

Accreditatie
Voor dit congres is aangevraagd en goedgekeurd bij de volgende beroepsverenigingen: 

 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, specialisten ontvangen voor bijwonen van de scholing 4 punten. 
 • Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPt, 1 punt voor Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog.
 • Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPt, 1 punt voor Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog.
 • Accreditatiebureau NIP Arbeid- en Organisatiepsycholoog (A&O) / NIP Psycholoog Arbeid en Gezondheid (A&G), geaccrediteerd met 2 punten voor A&G - Klinische diagnostiek 
 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) voor Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO),  NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist en Orthopedagoog-Generalist (supervisor)
  Categorie:     Accreditatiepunten
  K&J/OG herregistratie:    4
  K&J/OG opleiding - behandeling:    0,5
  K&J/OG opleiding - diagnostiek:    1
  K&J/OG opleiding - overig taken:    0,5
 • Registerplein, voormalig BAMw en na 1 juli 2015 voor jeugdzorg SKJ, is goedgekeurd voor: Register Agogen (AG), Register GGZ-agogen, Register Jeugdzorgwerkers (JZW) en Register Maatschappelijk werk (MW) 
  Categorie:     Accreditatiepunten
  Vrije Ruimte Agogen    2
  Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker    2
  Vrije Ruimte Maatschappelijk werk    2

Twitter mee over het Autisme Symposium 2015! gebruik #ASSsymposium @logacom