Programma

09.00 uur - Registratie en ontvangst

10.00 uur - Opening
Dr. Bas Levering, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk.

10.15 uur - Autisme en autistisch gedrag
Psychiatrische diagnoses gaan over gedrag, maar hetzelfde gedrag kan verschillende oorzaken hebben.
Dr. Martine F. Delfos, biopsychologe en onderzoeker, PICOWO.

Autismespectrumstoornissen is een containerbegrip. Wat er onder valt kan soms aan een genetisch patroon geweten worden, soms aan een psychologische factor en soms aan een medische factor. Onderscheid maken is echter van het grootste belang. Het gebrek aan onderscheid tussen de oorzaken zorgt voor zich onbegrepen en verkeerd behandeld voelen door degene die de diagnose heeft gekregen. Het zorgt onder andere voor onderstimulatie, medicatiemisbruik, onderwijsuitval, disempowerment van de persoon waar het om gaat en maatschappelijke problemen.  En niemand wil een gipsen been als hij een keelontsteking heeft.

11.15 uur - Koffie- & theepauze

11.45 uur - Subplenaire sessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een subplenaire sessie, u heeft hierbij keuze uit 7 verschillende sessies. Voor iedere ronde kunt u een eerste voorkeur en een reserve keuze opgeven.

 

12. 45 uur - Lunch

13.30 uur - Wales: Embracing the Developmental Perspective
Monique Post, Owner, Post Productions/Post Presentations, Photography, Autism Presentations/workshops/consultations, Chair of Board of Experience Leo Kannerhuis Holland, Chair of Board of Experience Dutch government workgroup, 'Looking From Within Autism'/Vanuit Autisme Bekeken.

What is changing in Wales and why is the work of Martine Delfos being so quickly embraced by professionals and people alike? We will be examining this during our time together.

13.45 uur - Autisme en taal
Dr. Martine F. Delfos, biopsychologe en onderzoeker, PICOWO.

Wat is de reden dat taal een rol speelt bij autismespectrumstoornissen? Zijn picto’s hierop het antwoord? Hoe start je praten als je het al kunt, maar nog niet gedaan hebt?
Taal bezien vanuit het ontwikkelingsperspectief biedt nieuwe mogelijkheden om de communicatie te begrijpen en de wederzijdse begrijpelijkheid te bevorderen. Zowel voor het nog niet sprekende kind als voor de bedachtzame volwassene.

15.00 uur - Theepauze

15.30  uur - Subplenaire sessies
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een subplenaire sessie, u heeft hierbij keuze uit 7 verschillende sessies. Voor iedere ronde kunt u een eerste voorkeur en een reserve keuze opgeven.

16.30 uur - Einde