Contact|
15 februari 2022 | Online congres

Zorgprofessionals die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen, zoals: (gz-)psychologen, therapeuten, orthopedagogen, ambulant (jeugd)hulpverleners,  jeugdgezondheidszorg/-artsen, logopedisten, gezinsbegeleiders, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, gedragswetenschappers, jeugd- en kinderartsen, psychiaters en vaktherapeuten
Professionals in onderwijs: BO,VO, MBO, HBO, waaronder leerkrachten, zorgcoordinatoren, IB-ers, remedial teachers, schoolpsychologen en schoolmaatschappelijk werkers.

Alle breinen zijn anders. Verschillen in hoe de hersenen van mensen werken kunnen een verklaring bieden voor verschillen in gedrag, gedachten en gevoelens. Als we weten dat ons brein anders werkt zoals bij autisme of ADHD, dan heeft deze kennis/diagnose ook weer invloed op hoe diegene zich gaat gedragen en ontwikkelen. Een complex samenspel dus tussen brein en de omgeving!

Neurodiversiteit biedt een nieuwe manier van kijken met nieuwe inzichten en mogelijkheden. Zo ook voor de begeleiding van mensen met autisme, ADHD of persoonlijkheidsstoornis.

Op dit congres geven diverse experts vanuit professie ofwel ervaring, inzicht in neurodiversiteit en consequenties in het dagelijks leven. Daarnaast worden er praktische handreikingen geboden voor het omgaan met verschillen in opvattingen en gedrag.

In het congres wordt ingegaan op:

  • Neurodiversiteit: nieuwe inzichten en mogelijkheden in begeleiding
  • Dyspraxie en bejegening bij neurospeciale kinderen (ASS, AD(H)D,DCD)
  • Neurodiversiteit en zelfcoaching
  • Autisme en/of persoonlijkheidsstoornis
  • Autisme en/of ADHD bij meisjes
  • Autisme: stigma, beeldvorming en neurodiversiteit
    ‚Äč

Lees meer over de verschillende lezingen in het programma.