Contact|
6 februari 2020 | Het oude magazijn, Amersfoort

Cadeau bij deelname

Handboek Steunend Relationeel HandelenDeelnemers ontvangen op de congresdag gratis het boek Allemaal Autistisch Tussen hulp, hoop en hype van Gerrit Breeuwsma. Het boek Allemaal autistisch biedt een originele kijk op autisme; een verrassende én onmisbare aanvulling voor professionals en iedereen die geïnteresseerd is in autisme.

Zorgprofessionals die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen, zoals: (gz-)psychologen, therapeuten, orthopedagogen, ambulant (jeugd)hulpverleners,  jeugdgezondheidszorg/-artsen, logopedisten, gezinsbegeleiders, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, gedragswetenschappers, jeugd- en kinderartsen, psychiaters en vaktherapeuten
Professionals in onderwijs: BO,VO, MBO, HBO, waaronder leerkrachten, zorgcoordinatoren, IB-ers, remedial teachers, schoolpsychologen en schoolmaatschappelijk werkers.

Complexe diagnostiek, behandeling, inclusie en zingeving

Autisme diagnosticeren is niet altijd eenvoudig, zeker niet bij complexe problematiek, maar ook als mensen dit goed weten te camoufleren. In het symposium wordt ingegaan op goede diagnostiek en hoe misdiagnoses te voorkomen zijn. Ook wordt ingegaan op:

  • veel voorkomende comorbiditeiten als depressie en problemen met emoties en stres;
  • zingeving in het leven van mensen met autisme;
  • een inclusieve school;
  • tweetal behandelmethoden: Acceptance & Commitment Therapy (ACT) specifiek bij autisme en Pivotal Response Treatment (PRT) voor kinderen/pubers. 

Dit symposium richt zich op behandelaren en hulpverleners die werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme.