Contact|
6 juni 2024 | Planetarium Amsterdam

Hoe voorkomen of verhelpen we dat mensen met autisme vastlopen?

Autismesymposium

Vast komen te zitten - letterlijk of figuurlijk - is iets dat kinderen en volwassenen met autisme vaak ervaren. Als ze letterlijk vast komen te zitten, betekent dit dat ze door gespannen spieren moeizaam of onhandig bewegen en dus weinig actie ondernemen. Figuurlijk vastzitten verwijst naar zich eenzaam en klem voelen in situaties en activiteiten die niet voldoende voorzien in persoonlijke behoeften. Denk aan sociale wrijvingen thuis, op school, of werk, waardoor ze zich nergens echt op hun plek voelen.  

Om meer inzicht te geven in dit fenomeen van vastlopen, zullen er in dit congres verschillende lezingen de revue passeren. Er zal onderzoek gepresenteerd worden met niet alleen cijfers over vastlopen, maar juist ook ervaringsverhalen. Er zullen manieren van behandelen en begeleiden gepresenteerd worden, om professionals/begeleiders te inspireren zelf ook op passende wijze hun steentje bij dragen om mensen met autisme uit hun staat van vastzitten te helpen, richting een meer bevredigend, betekenisvol, waardig en vredig leven.

Voor het congres is accreditatie goedgekeurd door:

  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • SKJ accreditatiepunten zijn verkregen met goedkeuring van NIP/NVO

Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons op vóór 1 april! Mail ons uw verzoek naar: office@logacom.nl

Gratis boek bij deelname!

 

 

 

 

 

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het nieuwe boek NeuroAtypisch: autisme en ADHD in beeld van Kirsten Verdonschot.

 
Planetarium AmsterdamHet congres vindt plaats in Planetarium meeting center Amsterdam.

Zorgprofessionals die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen, zoals: (gz-)psychologen, therapeuten, orthopedagogen, ambulant (jeugd)hulpverleners,  jeugdgezondheidszorg/-artsen, logopedisten, gezinsbegeleiders, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, gedragswetenschappers, jeugd- en kinderartsen, psychiaters en vaktherapeuten
Professionals in onderwijs: BO,VO, MBO, HBO, waaronder leerkrachten, zorgcoordinatoren, IB-ers, remedial teachers, schoolpsychologen en schoolmaatschappelijk werkers.