Contact|

Autisme & comorbiditeit


6 februari 2020 | Het oude magazijn, Amersfoort

Voorwaarden

Organisatie
Het programma voor het Symposium Autisme & Comorbiditeit is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP en tijdschrift WTA. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.

Datum en plaats
Het congres zal plaatsvinden op  6 februari 2020 in Het Oude Magazijn te Amersfoort, Terrein 'de Wagenwerkplaats', Soesterweg 310F, 3812 BH Amersfoort, www.oudemagazijn.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 295,- exclusief btw en inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. Exclusief voor deelnemers worden de papers en handouts (deels) binnen een week na afloop van het symposium ter beschikking gesteld. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier op de website. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Kortingsregelingen
EARLY BIRD korting: snelle beslissers ontvangen 30 euro korting op de deelnamekostenVoorwaarde is dat de aanmelding uiterlijk 19 december 2019 online is ingevoerd.
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfdeinstelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 59,- korting.  Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd. 
Abonneekorting: WTA, Participatie en Herstel en SoziO-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.  

Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding (online & offline). Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijkt u hiervoor op: www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 21 januari bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
  2. Bij annulering tussen 21 januari 2020 en 28 januari 2020 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
  3. Bij annulering na 28 januari 2020 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Programmaontwikkeling

Ingrid de Jong, Uitgeverij SWP
idjong@mailswp.com 

Congresorganisatie

Charlotte Koelmans, Logacom BV
c.koelmans@logacom.nl

Congressecretariaat

 Logacom BV
office@logacom.nl
Nadere informatie
Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam
T 020-3203364
F 020-3308040

Websites: www.autismesymposium.nl, www.Logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom