Contact|

Klem in het systeem!


6 juni 2024 | Planetarium Amsterdam

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

10:00 Kirstin Greaves-Lord

Opening door de dagvoorzitter

Dr. Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, onderdeel van Lentis; Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme
10:15 Sander Begeer Jasper Wagteveld

Het Neurotypische en Autistische Masker

Prof. dr. Sander Begeer, Hoogleraar Diversiteit van Autisme, Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam en Nederlands Autisme Register
Jasper Wagteveld, autist, opgeleid ervaringsdeskundige, coach/trainer, ambassadeur Nederlandse vereniging autisme & ervaringsdeskundig adviseur SGGZ.
Mensen met autisme proberen soms te doen alsof ze niet autistisch zijn. Dit kan negatieve gevolgen hebben, omdat je je ware identiteit niet laat zien. Maar kan het ook positieve gevolgen hebben? En maskeren mensen zonder autisme niet ook? In deze lezing wordt op basis van gegevens uit het Nederlands Autisme Register en persoonlijke ervaring ingegaan op de voor- en nadelen van maskeren & wellicht blijkt dat hierin ook de waarheid niet zwart of wit is, maar een beetje grijs.
10:50

Koffie- en theepauze

11:20 Klaske van der Weide Dr. Manna Alma

Omgaan met (het eigen) autisme

Klaske van der Weide, theologe en auteur van het boek ‘Altijd anders dan gedacht’
Dr. Manna Alma, senior onderzoeker, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek

Het is ingewikkeld om te weten wie je bent als je je anders voelt en niet goed weet waardoor dat komt. De Academische Werkplaats Autisme (AWA) doet al een aantal jaar onderzoek dat gericht is op vragen rondom ontdekken wie je bent, wat talenten en belemmeringen zijn en hoe binnen de maatschappij een goede plek te vinden. Rondom begrippen als ‘identiteitsontwikkeling’ en ‘zelfontplooiing’ van mensen met autisme is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan in een samenwerking tussen wetenschappers, ervaringsdeskundigen, naasten en professionals uit zorg en onderwijs. In deze presentatie zal Manna het onderzoek toelichten en zal Klaske reflecteren op de resultaten en eigen ervaringen delen rondom de thema’s: zingeving, jezelf (niet) kunnen zijn, je plek in de omgeving (niet) vinden en jezelf leren kennen.

11:55 Annemiek Landlust

Vast in het systeem van Autismezorg

Drs. Annemiek Landlust, GZ psycholoog, promovendus & boegbeeld Autisme Team Noord-Nederland (ATN), Lentis & UMC Groningen

Zorg organiseren voor mensen met autisme is complex en de zorg is voor de zorgprofessionals zelf soms al lastig te overzien. Mensen met Autisme doorlopen steeds vaker lange trajecten om te komen tot voldoende passende zorg en de zorgbehoefte kan sterk verschillen door de verschillende levensfasen heen. Kortom, een uitdagende opgave voor iedereen! In deze lezing biedt Gezondheidszorgpsycholoog Annemiek Landlust aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en wetenschap inzicht en tips aan professionals en naasten om het overzicht te houden over verschillende soorten en vormen van zorg voor mensen met Autisme.

12:30

Lunchpauze

13:30 Gabrine Jagersma

Psycho-educatie (ROAD en My bASicS): samen op zoek naar nieuwe inzichten

Gabrine Jagersma, GZ psycholoog bij GGZ Rivierduinen poli Jong|Autisme

Als mensen de diagnose autisme krijgen, is het aanbieden van psycho-educatie volgens de zorgstandaard de gangbare procedure. Maar waar richt zulke psycho-educatie zich eigenlijk precies op en hoe sluit het aan bij de behoeften van mensen met autisme? Gabrine Jagersma heeft veel ervaring met het bieden van psycho-educatie in de sGGZen was betrokken bij de ontwikkeling van psycho-educatieprogramma's voor jongeren en jongvolwassenen (ROAD en My bASicS). In deze lezing zal zij delen welke inzichten zijn opgedaan door haar én de deelnemers aan de programma's. Ze zal veel voorbeelden uit de praktijk geven om te illustreren wat wél maar wat ook niét lijkt te werken.

14:05 Anne Fleur Stapert

Autisme en vergroten van het lichaamsbewustzijn

Anne Fleur Stapert, arts, Jonx, Lentis, Autisme Team Noord-Nederland
Marja de Haan, psychomotorisch therapeut, Lentis, Centrum voor Integrale Psychiatrie

Mensen met autisme zijn goed in analyseren en levenssituaties met hun hoofd tegemoet treden. Ook als ze vast komen te zitten. Maar hoe krijgen we ze meer in hun lijf en leren wij hen hun hoofd en emotionele wereld meer met elkaar te verbinden? Hoe kan hen dit helpen om weer in beweging te komen en om de balans te houden? Deze lezing is een gezamenlijke verkenning vanuit de spreekkamer (waar we samen nadenken en praten) én de psychomotore therapie-zaal (waar we samen voelen, doorleven en doen!).
14:40

Koffie- en theepauze

15:10 Marieke Wubs

SAMEN DOEN! ACT toepassen bij mensen met Autisme en jezelf

Mét je lastige gedachten en gevoelens, DOEN wat jij belangrijk vindt!
Marieke Wubs, ACT opleider, coach en eigenaar van Vrij Leven ACT Coaching
Marieke zal jullie niet alleen vertellen, maar vooral ook laten ervaren hoe je ACT kunt toepassen op jezelf en bij mensen met Autisme. Een interactieve bijdrage over mensgericht werken, vanuit gelijkwaardigheid, rekening houdend met de natuurlijke weerstand tot verandering en de kracht van het maken van kleine stappen in de richting die voor zowel de professionals/begeleider als degene met autisme belangrijk is.
15:45 Henri Mandemaker Kirstin Greaves-Lord

Klem; Hoe ervaar je dat? EN belangrijker; hoe beweeg je je soepel uit zulke situaties?

Henri Mandemaker fondsenwerver en belangenbehartiger NVA en NVA ambassadeur; Theo Beskers persoon met autisme en dr. Kirstin Greaves-Lord (Programmaleider Academische Werkplaats Autisme) in gesprek over omgaan met onvoorspelbaarheid en stress.
Het programma rondt af met een paneldiscussie waarin de dagvoorzitter met ervaringsdeskundigen in gesprek gaat. Bijvoorbeeld over moeilijkheden in het omgaan met onvoorspelbaarheid en de daarmee gepaard gaande stress. Ervaringsdeskundigen zullen vanuit hun ervaringen ingaan op voorbeelden uit het dagelijks leven (b.v. bij wisselingen van school/werk/woning of kleine dagelijkse gebeurtenissen). Zij zullen vertellen over wat zij doen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, maar ook wat dagelijkse worstelingen kunnen blijven. Anekdotes uit het leven gegrepen worden afgewisseld met meer conceptuele beschouwingen, zodat het publiek tips mee kan nemen die bruikbaar zijn voor mensen met autisme waar zij mee werken/leven.
16:20

Borrel