Contact|

De Ervaring Van Autisme!


13 april 2023 | Amsterdam

Programma

09:15

Registratie en ontvangst

10:00 Kirstin Greaves-Lord

Opening door de dagvoorzitter

Dr. Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, onderdeel van Lentis; Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme
10:15 Sander Begeer Jasper Wagteveld

Het autistische lichaam

Prof. dr. Sander Begeer, Hoogleraar Diversiteit Autisme, Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Directeur Nederlands Autisme Register
Jasper Wagteveld, autist, opgeleid ervaringsdeskundige, coach/trainer, ambassadeur Nederlandse vereniging autisme & ervaringsdeskundig adviseur S(GGZ)
Als we over autisme praten, gaat het meestal over het psychisch functioneren. Het lichaam en lichamelijke gezondheid komen weinig ter sprake. Hier is de afgelopen jaren verandering in gekomen. Zo zien we vaker dan gemiddeld lichamelijke problemen bij autistische mensen. Autisme kan problemen opleveren in de toegang tot adequate medische zorg. Motorische interventies worden veelvuldig gevolgd. In deze lezing wordt ingegaan op de rol van het lichaam bij diagnostiek, interventies en kwaliteit van leven van mensen met autisme.
10:50

Koffie- en theepauze

11:20 Jan-Pieter Teunisse

’Leef je eigen leven’: een cursus voor jongeren met en zonder autisme

Dr. Jan-Pieter Teunisse, lector Volwaardig Leven met Autisme van de HAN University of Applied Sciences, en gz-psycholoog en onderzoeker van het Dr. Leo Kannerhuis

Elkaar leren kennen, met alle dromen en wensen en mogelijkheden, kan alleen als je elkaar ontmoet van mens tot mens. Onder het thema ‘inclusie en beeldvorming’ van de Academische Werkplaats Autisme heeft het lectoraat Volwaardig Leven met Autisme de online cursus ‘Leef je eigen leven’ ontwikkeld. Het is een eerste initiatief van het Capability College om ontmoeting te organiseren tussen studenten Social Work en Pedagogiek en jongeren/studenten met autisme, om vanuit wederzijds begrip samen te leren en na te denken over wat voor hen van waarde is.

11:55 Richard Vuijk

Volwassenen met autismespectrumstoornis en persoonlijkheid(sproblematiek): een schematherapeutisch ervaringsgericht perspectief

Dr. Richard Vuijk, klinisch psycholoog, werkzaam bij Sarr Autisme Rotterdam, onderdeel van Parnassia Groep

We wisten al dat schematherapie goed werkt voor volwassen met persoonlijkheidsproblematiek. Inmiddels is ook wetenschappelijk bewezen dat deze therapie ook bij de comorbiditeit met autismespectrumstoornis (ASS) kan worden ingezet. In deze bijdrage worden naast (wetenschappelijke) theorie, ook casussen besproken met een praktijkkritische blik. Tot slot wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden van ervaringsgerichte technieken en persoonlijkheidsontwikkeling bij mensen met ASS.

12:30

Lunchpauze

13:30 Vincent Vermeer

In het woud van instanties, experts en onbegrip

Vincent Vermeer is professioneel netwerker en verbinder binnen de IT, is bestuurder bij Autisme Experience en vader van een zoon met autisme

Vincent vertelt over de zoektocht binnen het woud van instanties en hoe je moet blijven vechten voor de positie van je kind. Ook laat hij zien hoe zijn bestuursfunctie en netwerk helpen om telkens positie te vinden in de verschillende fases van het leven van zijn zoon. Deelnemers kunnen door het inzicht van zijn verhaal, deze kennis en ervaringen meenemen in hun dagelijkse werk en leven.

14:05 Kirstin Greaves-Lord Wilfred Kremer

Op de man af!?

Dr. Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, onderdeel van Lentis; Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme
Wilfred Kremer, trainingsacteur en pedagogisch werker

In deze interactieve presentatie is er aandacht voor de verschillende stijlen van communicatie die professionals kunnen hebben richting personen met autisme. Er is aandacht voor de communicatieve stijl van behandelaar zelf; hoe wordt deze ervaren door de persoon met autisme? We reflecteren met elkaar: Hoe stel je jezelf op als therapeut; directief of stel je veel open vragen? Welk effect heeft dat op je cliënt? Voorbeelden van diverse communicatiestijlen en voorkeuren van personen met autisme hierin passeren de revue. De illustraties worden ondersteund met hulp van een acteur, waardoor je meteen zelf kunt ervaren hoe dit overkomt. Voorkeuren van personen met autisme worden besproken aan de hand van kennis uit de wetenschappelijke literatuur. Zo komt bijvoorbeeld het Double Empathy Problem aan bod en worden resultaten uit participatief Nederlands onderzoek gedeeld.
14:40

Koffie- en theepauze

15:10 Carla van Wensen

Over primaire reflexen, autisme en een lichaam in de alarmstand

Carla van Wensen, eigenaar en opleider Kind in evenwicht ®, en holistisch kindertherapeut
Heel lang werd gedacht dat alleen het brein verantwoordelijk was voor de verwerking van informatie. Meer en meer wordt duidelijk dat het lichaam hier net zo’n belangrijke rol in speelt, aangestuurd door het autonome zenuwstelsel met zijn primaire reflexen. Aan de hand van de ladder van Deb Dana (en de polyvagaal theorie van Porges) wordt uitgelegd wat primaire reflexen zijn, waarom ze soms overmatig beschermen, hoe dat gevolgen heeft voor het verwerken van prikkels en het aangaan van sociale interacties, én wat je kunt doen, of juist niet moet doen, om het gemakkelijker te maken.
15:45 Teun Gijzen

Sociale souplesse. Theater en autisme

Teun Gijzen is projectleider van de Woonkamer in Burgum, freelance Kunstdocent (Gewoon Teun) en is ingehuurd door NNT (Noord Nederlands Toneel) voor het project sociale souplesse
Kunst, het sociale domein en de zorg hebben elkaar nodig. Daarom hebben jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) samen met Teun (kunstdocent) en Kirstin (onderzoeker) een innovatief traject doorlopen. Door samen te werken, nieuwe talenten te ontdekken en te leren over theater, zijn de deelnemers uit hun comfortzone gestapt en hebben zij nieuwe sociale en theatrale vaardigheden ontdekt en ontwikkeld. Teun zal op een interactieve manier vertellen over de leerervaringen van dit traject.
16:20

Borrel