Contact|

Autisme & comorbiditeit


6 februari 2020 | Het oude magazijn, Amersfoort

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfgerei. De koffie staat voor u klaar!

09:50

Opening door de dagvoorzitter

Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx/Lentis; Universitair Docent Erasmus MC-Sophia; Hoofdonderzoeker Yulius Autisme en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme

10:05

Wanneer autismediagnostiek complex wordt

Dr Audrey Mol, klinisch psycholoog, dr LeoKannerhuis en eigenaar Autismekundig.

In deze lezing wordt stilgestaan bij verschillende factoren die het diagnostisch proces bij (jong)volwassenen met een vermoeden van autisme kunnen bemoeilijken. En wat doe je als je er eigenlijk niet goed uitkomt? Hoe zorg je ervoor dat de patiënt daar niet de dupe van wordt?
10:40

Acceptance & Commitment Therapie (ACT) bij Autisme Spectrumstoornissen (ASS)

Drs. Linda P.J. ten Barge, Psycholoog i.o. GZ-Psycholoog | MBSR-MBCT trainer, Autisme Expertise Centrum.

Over Acceptance & Commitment Therapy (ACT) bij Autisme Spectrumstoornissen (ASS) is nog vrij weinig bekend. In deze lezing krijgt u inzicht in een aantal van de mogelijkheden die deze aanpak lijkt te kunnen bieden. Zo laat de klinische praktijk zien dat ACT mogelijk helpend kan zijn bij zingevingsvragen, moeite met keuzes maken en bij het loslaten van moeilijke thema’s.
11:15

Koffiepauze

Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken

11:45

Interactie als wisselwerking van initiatieven en wederzijdse verwachtingen (PRT).

Hetty Joustra, GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor VGCT en PRT, PRT centrum
Iris van den Berk-Smeekens, Msc., Orthopedagoog en promovenda Karakter

Zonder gerichtheid op de ander ontstaat er geen contact. Pivotal Response Treatment (PRT) stimuleert de gerichtheid op de ander en vergroot daarmee de motivatie voor contact. Motivatie en het nemen van (sociaal) initiatief zijn kernvaardigheden (“pivotal area’s”) en in deze presentatie wordt aan de hand van videomateriaal geïllustreerd hoe de motivatie voor interactie kan worden vergroot, zowel bij het jonge kind als de adolescent.
Het ontbreken van sociale initiatieven, zoals het delen van gedachten en het checken bij de ander, heeft als valkuil dat de ander (te)veel zal invullen wat kan leiden tot (aangeleerde) hulpeloosheid en onder stimulatie. Het stimuleren van sociaal initiatief bij de jongere en de bewustwording van verwachtingen bij de ander (ouder) zal leiden tot een gezonder interactie- en verwachtingspatroon.
Ook krijgt u een overzicht van de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek naar Pivotal Response Treatment (PRT) voor kinderen en jongeren met autisme.
12:20

De effecten van overprikkeling en stress op mensen met autisme

Marjon Kuipers-Hemken, directeur, Autismeacademie Nederland; gedragsanalist en MFN Rechtbank & Strafzaak mediator.
Leander Westerbeek van Eerten, trainer, begeleider & ervaringsdeskundige Autismeacademie Nederland.

De invloed van stress en overprikkeling op mensen met autisme is enorm groot. Dit heeft effect op gedrag en cognitie. Maar wat is stress/overprikkeling precies, wat gebeurt er in het lichaam en (hoe) is het te managen? Wat is de relatie met communicatie? Hoe spelen emoties hier een rol in? En misschien wel het belangrijkst, wat kun je doen om uit de overprikkeling te blijven?
12:55

Lunchpauze

In de foyer wordt een gevarieerde lunch met warme en koude gerechten geserveerd.

13:55

Beeldvorming van Autisme: ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek

Dr. Sander Begeer, Universitair Hoofddocent, Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Autisme Register.
Dr. Anke Scheeren, Senior Onderzoeker, Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Autisme Register.

Stigmatisering van mensen met autisme bedreigt zowel hun maatschappelijke integratie als hun welzijn. Binnen het Nederlands Autisme Register is onderzoek gedaan naar de ervaringen met stigma en stereotiepe ideeën over de capaciteiten van mensen met autisme. In deze lezing wordt ingegaan op het perspectief van mensen met autisme, het meten van stigma en het ontkrachten van stereotiepe ideeën over autisme.
14:30

Inclusieve school

Prof.Dr. Carolien Rieffe, Bijzonder hoogleraar sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen, Universiteit Leiden; Honorary Professor UCL – Institute of Education, Londen, UK.

Op het schoolplein en in de gangen van de school ‘gebeurt het’; daar ontstaan vriendschappen, worden ruzies opgelost of uitgespeeld, daar leren kinderen en jongeren de sociale vaardigheden voor later. Hoe is dit voor kinderen en jongeren met autisme? Of belangrijker nog, wat kan de omgeving doen zodat ook kinderen en jongeren met autisme zich welkom voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen?
15:05

Energy break!

Koffie, thee of frisje naar keuze en een lekkernij staan voor u klaar.

15:35

Autisme, depressie en zingeving

Dr. Annelies Spek, klinisch psycholoog Autisme Expertisecentrum.

Depressie is de meest voorkomende comorbide problematiek bij mensen met autisme. Ook worstelen zij vaak met zingevingsvragen. Tijdens deze lezing wordt verder ingegaan op depressie, zingeving en de relatie hiertussen bij mensen met autisme.
16:10

Afsluiting dagvoorzitter

Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx/Lentis; Universitair Docent Erasmus MC-Sophia; Hoofdonderzoeker Yulius Autisme en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme

16:25

Afsluitende borrel

Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.