Contact|

Congres Allemaal Anders


15 februari 2022 | Online congres

Programma

09.00 uur - Registratie en ontvangst

09.50 uur - Opening door de dagvoorzitter

Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, onderdeel van Lentis; Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme

10.00 uur - Autisme, neurodiversiteit en de neurodiversiteitsbeweging
dr. Jeroen Dewinter is als klinisch psycholoog verbonden aan GGzE en de Academische werkplaats Geestdrift van Tranzo, Tilburg University. 
Frank Reiber is als patiëntvertegenwoordiger op eigen titel verbonden aan Volante en het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme)

Verschillende academici en belangenbehartigers dachten en schreven de voorbije jaren over de autistische gemeenschap, neurodiversiteit en de neurodiversiteitsbeweging. Wat betekenen deze termen nu en hoe zijn ze geëvolueerd? Wat kunnen ze betekenen voor onze manier van kijken naar verschillen tussen mensen, voor de manier waarop we over autisme denken en praten in diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek. De sprekers combineren daarbij perspectieven: die van een niet-autistische clinicus en onderzoeker, met die van een gedreven deskundige met een autisme spectrum classificatie.

10.45 uur - Dyspraxie en bejegening bij neurospeciale kinderen (ASS, AD(H)D, DCD)
Anneke Groot, directeur van stichting Horison, ontwikkelaar van de methode ‘Contactgericht spelen en leren’; trainer en coach van kinderen met autisme, ouders, zorgverleners en leerkrachten; Jeugd- en gezinsprofessional (HBO / Bc)

Anneke Groot vertelt over het PADEN-model een model dat de prikkelverwerking, attitude (bejegening), dyspraxie en executieve functies bij neurospeciale kinderen belicht en behandelt. Neurospeciale kinderen voelen, denken, reageren en leren anders dan gebruikelijk. Dit PADEN-model geeft veel duidelijkheid over de onderliggende problemen die kinderen ervaren en laten zien in hun gedrag. Met name de inzichten in de diepgaande gevolgen van dyspraxie in combinatie met de bejegening zijn nog niet wijd bekend in Nederland. In deze bijdrage wordt hier dieper op ingegaan.

11.30 uur - Koffie- en theepauze

12.00 uur - Autisme: stigma, beeldvorming en neurodiversiteit
dr. Sander Begeer, hoogleraar Diversiteit van autisme, Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Autisme Register.
Jasper Wagteveld, autist, opgeleid ervaringsdeskundige, coach/trainer, ambassadeur Nederlandse vereniging autisme & ervaringsdeskundig adviseur S(GGZ)

Autisme onderzoek en zorg waren vroeger vooral gericht op vroege diagnostiek, intensieve behandeling en fundamentele beperkingen. Tegenwoordig is een diagnose op volwassen leeftijd veel voorkomend, wordt het nut van behandeling soms in twijfel getrokken en worden de beelden en ervaringen rond autisme steeds realistischer. In deze lezing wordt ingegaan op het wetenschappelijk onderzoek en het maatschappelijk debat dat heeft bijgedragen aan deze veranderingen en de participatie van autistische mensen hierbij. Presentatoren zijn voor de helft autistisch.

12.45 uur Lunchpauze

13.45 uur - Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis
dr. Annelies Spek, klinisch psycholoog Autisme Expertisecentrum.

Onderscheid maken tussen autisme en persoonlijkheidsstoornissen kan erg lastig zijn. De problemen en gedragingen kunnen namelijk erg op elkaar lijken. Ook is het ingewikkeld om te bepalen wanneer je naast autisme ook een persoonlijkheidsstoornis vaststelt. Bij deze lezing wordt verder ingegaan op deze thema's en worden praktische handvatten geboden. 

14.30 uur - Neurodiversiteit en zelfcoaching.
Benjamin de Graaff, Junior onderzoeker bij het Jonx Autisme Team Noord Nederland.

Het vinden van een plek waar je tot je recht komt is een complex proces waar geen handleiding voor is. Toch wordt van ons verwacht dat we hierin zelf de leiding nemen. Alhoewel het realiseren van je doelen voor menig mens al lastig zat is, kun je hierbij nog eens extra obstakels tegenkomen als je niet neurotypisch bent.   
Met lessen getrokken uit kwalitatief onderzoek en de ontwikkeling van een zelfcoach-app gaan we in de lezing op zoek naar manieren waarop zelfcoaching bij neurodiversiteit zou kunnen helpen bij het komen tot (grotere) zelfredzaamheid.”

15.15 uur - Theepauze

15.45 uur - Autisme en AD(H)D bij meisjes
dr. Els Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog, manager behandelzaken bij INTER-PSY | voorzitter Female Autism Network of the Netherlands (FANN)
Floor Stehouwer, gezondheidzorgpsycholoog in opleiding tot specialist, behandelcoördinator Ontwikkeling en Opvoeding bij INTER-PSY

Autisme en AD(H)D worden minder goed herkend bij meisjes. Hun klachten kunnen zich wat anders uiten, wat niet wil zeggen dat deze minder ernstig zijn. Toch wordt dan vaak geen diagnose gesteld en blijft de benodigde hulp uit. Op latere leeftijd kan dit tot ernstige bijkomende problemen leiden. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor het vrouwelijk autisme en AD(H)D beeld, zodat dit sneller herkend wordt en er ook passende behandeling ingezet kan worden. 

16.30 uur - Afsluiting door de dagvoorzitter
Kirstin Greaves-Lord, Senior Onderzoeker Autisme Team Noord-Nederland, Jonx, onderdeel van Lentis; Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen en Programmaleider Academische Werkplaats Autisme