Contact|

Autisme & comorbiditeit


6 februari 2020 | Het oude magazijn, Amersfoort

Accreditatie

Verkregen accreditaties en puntentoekenning

Voor het Congres Autisme & Comorbiditeit is accreditatie goedgekeurd door:

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

voor Jeugdzorg pedagoog, Kwaliteitsregister Basis-Orthopedagoog, Kwaliteitsregister Basis-Pedagoog, Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist - BIG (niet in gebruik) en Orthopedagoog-Generalist (supervisor).

 

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4,5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het Symposium Autisme & Comorbiditeit (accreditatienummer / ID nummer SKJ205730) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie informeel leren - conferentie. Deelname levert 4,50 punten.

Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 16:30 uur de presentielijst tekenen.

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 5


Zie onderaan deze pagina een volledige lijst van specialisaties waarvoor deze accreditatiepunten van toepassing zijn.

Registerplein

voor

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Gezinshuisouders 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Psychodiagnostisch Werkenden 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werkers 5

Accreditatie-aanvraag

Voor het Congres Autisme & Comorbiditeit wordt bij de volgende beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd:

  • Registerplein
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
  • ABAN Algemene scholing cluster 1,2 en 3 (voor o.a. AbSg, AJN, KAMG, CvAH, NVAVG en NVvP)
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

 Aanvragen en puntentoekenning vermelden wij op deze website. 

Speciaal verzoek?

Is er een specifieke beroepsvereniging waarvan u accreditatie wenst te krijgen voor congresdeelname? Laat het ons weten, dan bekijken wij graag de mogelijkheden. Hierbij is het van belang om te weten is dat accredtiatieaanvragen veelal tenminste 6 weken voor uitvoering ingediend moeten worden om op tijd goedgekeurd te worden. Sommige verenigingen hebben langer nodig om de aanvraag te behandelen.
Deelnemers kunnen nadat 90% van de scholing geweest is altijd een presentielijst tekenen voor een certificaat van deelname. Met dit certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


Procedure & voorwaarden voor een certificaat en accreditatie

Indien u een certificaat van deelname wilt (voor het aanvragen van accreditatie), dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie & handtekening verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na bepaalde tijd voor aanwezigheidsplicht hebben getekend. Voor SKJ geregistreerde professionals geldt dat zij 100% van de scholing bijgewoond moeten hebben, voor een certificaat van deelname mogen zij de presentielijst na afloop van het programma tekenen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Specialisaties ABAN Algemene scholing cluster 1,2 en 3

AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Profiel Beleid & Advies
Profiel forensische geneeskunde
Profiel Infectieziektenbestrijding
Profiel Jeugdgezondheidszorg
Profiel medische milieukunde
Profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering
Profiel Tuberculosebestrijding
Stichting KNO-heelkunde (KNO)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)