Contact|

Congres Allemaal Anders


15 februari 2022 | Online congres

Accreditatie

Goedgekeurde accreditaties 

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Een deelnemer ontvangt een certificaat wanneer de deelnemer de online polls tijdens de presentaties heeft beantwoord en de accreditatietoets met tenminste 70% goede antwoorden heeft afgerond. Zie de specialisaties onderaan de pagina.

Categorie Accreditatiepunten
Algemene scholing cluster 1,2 en 3 5

Accreditatiebureau NBTP

Categorie Accreditatiepunten
Register Toegepaste Psychologie (NBTP) 5

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) 

Deelnemers met een registratie bij de NFG kunnen met een certificaat van deelname punten opvragen. De NFG erkent het congres voor 4 PE-punten.

Accreditatiebureau - FGzPt

Categorie Accreditatiepunten
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 4
 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten

K&J/OG herregistratie

K&J/OG opleiding - behandeling

K&J/OG opleiding - diagnostiek

K&J/OG opleiding - overige taken

4,5

1

1

0,5

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Accreditatiepunten voor SKJ zijn niet bij SKJ aangevraagd, deze zijn verkregen met goedkeuring van de scholing door NIP/NVO. Deelnemers kunnen met een certificaat van deelname accreditatiepunten opvragen via hun persoonlijk online SKJ-dossier. 

Aanvullende informatie
Met een certificaat is het bij sommige verenigingen mogelijk om als professional zelf accreditatie aan te vragen. Informeer bij uw beroepsvereniging naar de mogelijkheden die er voor uw registratie zijn.


Procedure & voorwaarden voor een certificaat en accreditatie

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van (pe-) accreditatiepunten is aanwezigheid verplicht, als scholingsaanbieder moeten wij presentie en actieve deelname van online deelnemers controleren.

Presentieregistratie bij LIVE online deelname

Er zijn meerdere momenten/vormen van controle op online aanwezigheid en actieve deelname:

  • Bij aanvang van de livestream (openingspresentatie van de dagvoorzitter om 09:00 uur) worden de online aanwezige deelnemers geregistreerd.
  • Tijdens iedere presentatie (7x) wordt er een poll gehouden voor deelnemers die geregistreerd zijn bij de ABAN. Deze polls moeten digitaal (via Zoom) beantwoord worden. Het moment in de presentatie is verschillend en wordt aan deelnemers niet vooraf bekend gemaakt. Andere deelnemers kunnen ook reageren op deze polls.
  • Aan het eind van de dag ontvangen alle deelnemers via de chat een link om zicht present te registeren.
  • In de week na het congres ontvangen deelnemers die geregistreerd zijn bij de ABAN een link naar een korte online toets voor accreditatie. De toets bevat 7 vragen met meerkeuze antwoorden, bij iedere lezing één vraag. Deze toets moet met tenminste 70% goede antwoorden (minimaal 5 van 7 antwoorden) worden afgerond. Bij onvoldoende resultaat heeft een deelnemer maximaal 2 herkansingsmogelijkheden.

Verwerking van presentie door Logacom
Presentie wordt alleen verwerkt en doorgevoerd van deelnemers die online het presentieformulier hebben ingevuld. Deelnemers die geregisteerd zijn bij de ABAN dienen ook de polls tijdens het congres beantwoord te hebben en de toets na het congres met tenminste 70% goed resultaat te hebben afgerond. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging. Procedure is wel voor alle accreditaties en een certificaat van deelname gelijk, ook wanneer een certificaat van deelname voor eigen gebruik is.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer van de beroepsvereniging nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Puntentoekenning
Wij geven in PE-online de presentie door van de PE-online geregistreerde deelnemers. Wij gebruiken daarvoor het registratienummer van beroepsvereniging dat u heeft opgegeven bij aanmelding voor het congres. Bij het verwerken van importlijsten met registratienummers worden niet altijd alle nummers goed herkend. Dit kan bijvoorbeeld komen door ontbrekende voorloopnullen. Check als deelnemers daarom altijd ook zelf of punten zijn bijgeschreven in uw PE-online account. Neem gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft of punten mist. 
SKJ geregistreerde deelnemers dienen met het certifcaat van deelname zelf punten op te vragen in hun online SKJ dossier.


Specialisaties voor de ABAN cluster 1, 2 en 3

 
 
 

Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1)
Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
Artsen Maatschappij en gezondheid (KAMG)
College voor Accreditatie Huisartsen (CvAH)
Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Nederlandse vereniging artsen IZB (NVIB)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
Profielregister Artsen Beleid & Advies (B&A)
Sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging van Infectieziekten (VIZ)
Stichting KNO-heelkunde (KNO)
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN)
Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (VwAwT)
Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen (VIA)
Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde en Sociaal Geriaters (Verenso)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)
Vereniging voor Ziekenhuisgeneeskunde (VvZG)