Contact|

Autisme & comorbiditeit


6 februari 2020 | Het oude magazijn, Amersfoort

Subplenaire sessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een subplenaire sessie, u heeft hierbij keuze uit 7 verschillende sessies. Voor iedere ronde kunt u een eerste voorkeur en een reserve keuze opgeven.

1.    Contactgericht Spelen en Leren, een interventie die Houvast biedt aan kinderen met autisme en hun ouders.
Anneke Groot, trainer/coach CSL, directeur stichting Horison, auteur Houvast

In deze deelsessie gaat de spreker in op 'Contactgericht Spelen en Leren' (CSL). Deze benadering ondersteunt ouders en begeleiders van kinderen met ASS in de opvoeding en in de stimulering van de ontwikkeling van hun kind. Deze relatiegerichte methode richt zich op het contact en een goede afstemming op de prikkelverwerking, de executieve functies en het ontwikkelingsniveau van het kind. Een goede afstemming vraagt een bewuste, open en flexibele houding. De zorgvuldige aandacht voor je houding maakt CSL krachtig en leert ouders onder andere om meer eigen regie te nemen.
 

2.    Plan B
Ontwikkelingsgericht denken en doen vanuit eigen ervaring
Gijs Horvers, trainer/coach en ervaringswerker.

Plan B gaat over ontwikkelingsgericht denken en doen. Bekeken vanuit de eigen ervaring van een persoon met autisme. Maar ook bekeken vanuit de dagelijkse praktijk van een trainer/coach voor mensen met autisme en hun naaste.
 

3.    Webchair 
WebChair and Autism at school- Integration Not Isolation
Graham Smith, Chief Science Officer, Webchair BV
Audrey Maeder-Sahupala, directeur, Autisme Centrum In Contact (ACIC) 

The WebChair allows children with a form of autism to virtually participate in a class using telepresence technology and gives them the chance to physically attend school at their own pace relevant to their emotional state. This experience integrates them into the class environment and allows them to enhance their social and emotional skills in a safe, controlled fashion. This talk will focus on the recent positive results WebChair has been achieving in research studies conducted in the Netherlands in collaboration with Prof. Marine Delfos. 
Graham Smith is the founder of Webchair and was a senior researcher at the Marshall McLuhan Program at the University of Toronto in the mid 1990’s where he explored the effects of virtual technologies on society. He is considered the world’s leading expert in the use of videoconferencing to link child cancer patients from home into their school classrooms with over 3.000 children being helped in 5 countries. He currently heads the research program TARI (Telepresence Autism Research Initiative) that is studying the positive impact telecommunications technology can have on children with autism with universities and other researchers in The Netherlands. 


4.    Systemische hulp en ondersteuning met de YucelMethode
Waar taal tekort schiet bij ASS biedt de YucelMethode de oplossing met behulp van gekleurde blokken.
Mehmet Yucel, YCL Systeemtherapie, auteur Bouwen aan herstel en ontwikkelaar van Yucelmethode.

Tot nu toe lijkt het er op dat de methode bruikbaar is bij (jonge) mensen met een autistische stoornis die enige introspectie en zelfreflectie kunnen hebben.
Wanneer dat mogelijk is denken we dat de methode goede diensten kan bewijzen bij het jongeren helpen onderzoeken wat hun steunpilaren zijn en wat ze als belasting ervaren. we denken dat het visueel maken een helpende factor kan zijn, zodat niet alleen op verbaal niveau, maar ook op visueel/beeldend niveau gewerkt kan worden. 
Ook de mogelijkheid om uit verschillende, al van te voren aangegeven elementen te kunnen kiezen, kan ervoor zorgen dat een jongere niet actief zelf iets hoeft te bedenken, maar op basis van herkenning kan kijken wat voor hem/haar passend is. Tevens kan de methode een structuur bieden die jongeren met ASS vaak zo nodig hebben. Het maken van een foto van een opstelling is ook weer een mogelijkheid om het besprokene makkelijker mee te nemen naar een volgende keer, wat de continuïteit ten goede kan komen.
De methode sluit door haar beeldende karakter bijzonder goed aan bij de tijdgeest. Mensen begrijpen heel snel wat de bedoeling is. Het bouwen met de blokken zorgt ervoor dat zij hun problemen zelf benoemen en participeren in de oplossing ervan. Het nodigt uit tot zelfmanagement en initiatief. Mensen ervaren in dit proces hun eigen kracht en ontdekken de kracht van hun sociale- en familienetwerk. Juist  mensen met veel problemen ontwikkelen door deze methode een beter overzicht van hun problemen.
 

5.    Overprikkeling Voorkomen
Barbara de Leeuw, autismecoach en pedagoog, werkt vanuit eigen praktijk Praktisch Autisme voornamelijk met (jong)volwassenen met ASS/AD(H)D. Zelf heeft zij PDD-NOS en ADHD. 

Overprikkeling voorkomen is een nieuwe methodiek die zeer praktisch toepasbaar is. Met behulp van de methodiek kunnen overgevoelige mensen zelf signalen en symptomen van overprikkeling herkennen en traceren. Daarna kunnen de diverse vormen van overprikkeling worden aangepakt door daar adequaat op te reageren. De methodiek is stapsgewijs opgebouwd en kan mensen met overgevoeligheid voor prikkels leren hier beter mee om te gaan.
 

6.    Beelden over autisme - Vanuit Autisme Bekeken
‘Looking from within autism’
Monique Post, Owner, Post Productions/Post Presentations, Photography, Autism Presentations/workshops/consultations, Chair of Board of Experience Leo Kannerhuis Holland, Chair of Board of Experience Dutch government workgroup, 'Looking From Within Autism'/Vanuit Autisme Bekeken
Jonathan Hanna, Joint Director and consultant, InAwe (International Autism Wales Education)

InAwe are pioneers of the theory of Martine Delfos within Wales. The ideas’ are being embraced at a faster pace than in the Netherlands which is an interesting development. This new perspective on autism is being explained by the very people themselves as both Monique and Jonathan have a diagnosis of autism.
How can you help people move from the classic image of autism as a defect to a different perspective such as delayed and accelerated development?
If there is no affinity or awareness, how do you then begin to expand awareness of the developmental perspective within a completely new country? How can you help people to listen and hear what you’re saying, without threatening the base view many people still have?
These are all questions that are at the forefront of what InAwe is trying to do with the help of Martine and her work.

 

7.    Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief: de vele facetten van de praktijk
Ir. Norbert Groot, Centro META, Ecuador

Tijdens deze deelsessie wordt ingegaan op de vele aspecten van de hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met ASS. Dit steeds vanuit een ontwikkelingsperspectief en het model van het Socioschema, ontwikkeld door Martine Delfos. Er zal worden ingegaan op wat dit perspectief betekent voor de begeleiding gedurende de levensloop. Onderzoek in Ecuador naar ASS in het onderwijs wordt eveneens belicht. Het perspectief van ontwikkeling creëert nieuwe kansen voor mensen met ASS en hun families.